Grannsamverkan Långtäppan

"Ingen kan göra allt, men alla kan göra något"

Grannsamverkan Långtäppan utgår primärt från Facebook-gruppen med samma namn. I den är man välkommen givet att man man är

  1. Vuxen (18+) boende på Långtäppan

Detta kontrolleras vid varje ansökan / insläpp.

Besök: Grannsamverkan Långtäppan på Facebook, för samverkan, informationsutbyte och möjligheten att få fräsiga Grannsamverkan-klistermärken till ytterdörrar, fönster, förråd, garage, bil...

Frågor eller funderingar?

Önskar du på endera vis komma i kontakt med oss utan att vara med i gruppen - kanske vill du engagera dig utan att för den sakens skull behöva skaffa Facebook?  Vänligen se kontaktmöjligheten på undersidan Kontakt."Mota Olle i grind" är ett svenskt idiomatiskt uttryck med betydelsen att stoppa någon/något innan det gått för långt.

"Olle" är ett äldre namn för tjur. En tjur som tänker fly från sin hage bör man mota i grinden så att han inte kommer ut. Eller, som i det här fallet, innan det har gått för långt ta vara på den där Täppan som egentligen är rätt jäkla bra och bidra till att den förblir det.

Nåt rackarns försök till grannsamverkan alltså.


Sedan vi hösten 2019 med just orden ovan startade gruppen har vi gått och blivit ca 170 medlemmar. Vi har kommunikation- och visst utbyte med KBAB och bovärdar. Vi anordnar saker som städdagar, promenader i området mm med olika frekvens. Vid pågående skumheter (ovanligt) brukar medlemmar i grupp snabbt kunna vara på plats utomhus för att observera / störa.

På grund av pågående pandemi har de sista stegen avseende det polisiära samarbetet ännu inte tagits, men det kommer.


Engagera dig?

15.12.2020

Vi söker alltid med ljus och lykta efter fler som vill engagera sig och aktivera sig lite granna inom Grannsamverkan Långtäppan, inte minst som framtiden kommer ha allmän tillväxt och än bättre uppstyrning på tapeten. På andra sidan rådande pandemi har vi mycket att ta igen och här finns det all världens utrymme för medlemmar att ta initiativ,...

Klistermärken

12.12.2020

Vi har ni levererat drygt 140 st klistermärken till grannar i området. I och med corona-tider har beställning-leverans behövt skötas lite annorlunda, vilket inneburit att eldsjälar sannolikt gått ett par mil mellan alla postlådor.


Vad är Gransamverkan Långtäppan?

Vår grannsamverkan på Långtäppan syftar dels till att behålla och utveckla tryggheten på området och dels att främja samverkan, utbyte och kommunikation grannar emellan. Alla boende som vill får vara med och det finns inga krav på aktivitet eller engagemang - även om det just är lite engagemang som får initiativet att verkligen bidra med något konkret och hållbart.

Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång